Ini Dia Aneka Siksaan Neraka Yang Sangat Mengerikan

No comment 23 views
Ini Dia Aneka Siksaan Neraka Yang Sangat Mengerikan
 
Dalam Al Qur’an serta Hadits telah disebutkan berkali-kali akan adanya balasan bagi tiap manusia setelah kematian. Di hari tersebut, manusia akan dibangkitkan ke alam lain. Bagi manusia yang senantiasa beramal baik dan beribadah maka akan ditempatkan dalam surga, sementara bagi mereka yang melakukan amalan buruk semasa hidupnya akan dimasukkan dalam neraka. Pilihan alam ini tentunya akan sangat bergantung pada perbuatan yang dilakukan semasa hidupnya. Siksaan neraka yang sangat mengerikan menunggu bagi mereka yang semasa hidup melakukan perbuatan buruk dan menentang perintah-Nya. Dalam Al Quran sendiri disebutkan adanya tujuh tingkatan neraka sebagai balasan manusia atas dosa-dosanya.
Tingkatan Neraka Serta Berbagai Siksaan Neraka Yang Sangat Mengerikan
Gambaran neraka asliadalah terdiri dari tujuh tingkatan yang berbeda-beda. Tingkatan teratas ialah Neraka Jahanam. Neraka ini diperuntukkan guna menghukum orang-orang yang mengerjakan dosa kecil ataupun dosa besar. Berikutnya ada Neraka Ladhoh yang berisi orang-orang yang mendustakan agama. Tingkatan ketiga adalah Neraka Khutamah dan berisi orang-orang yang hanya memikirkan dunia serta tidak mengerjakan kepentingan ibadah. Berikutnya ada Neraka Sair, yaitu orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat atau tidak sesuai porsinya dalam berzakat. Yang kelima ada Neraka Sahkhor, khusus bagi orang-orang yang tidak mengerjakan shalat. Keenam ada Neraka Jahim khusus bagi para pendusta agama, pezina, kafir serta peminum khamr. Terakhir ialah Neraka Hawiyah bagi mereka yang saat matinya tidak membawa iman serta Islam. 
Pada tiap tingkatan akan terdapat siksaan neraka yang sangat mengerikandan sesuai dengan jenis dosa yang dilakukan seseorang. Azab neraka paling ringan ialah yang diberikan pada paman Nabi yaitu Abu Thalib. Siksaan yang didapatkannya adalah dipakaikan sepasang sepatu api neraka hingga otaknya mendidih. Diriwayatkan bahwa Abu Thalib tidak beriman pada Allah namun semasa hidupnya ia selalu membantu, mendukung, membela serta melindungi keponakannya, yaitu Nabi Muhammad. Tiap hari Senin siksanya akan diringankan oleh Allah. Ada lagi jenis siksa neraka untuk anak yang durhaka pada orangtuanya. Dosa mendurhakai orangtua adalah dosa terbesar kedua setelah syirik atau menyekutukan Allah. 
Orang-orang yang durhaka pada orangtuanya ini akan mendapat siksaanneraka yang sangat mengerikan, di mana mereka akan dimasukkan dalam dua pintu neraka serta diak dapat mencium aroma surga. Pelaku syirik atau menyekutukan Allah juga tak luput dari siksa neraka yang mengerikan. Perbuatan syirik sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu syirik dalam Rububiyyah serta Uluhiyyah. Yang pertama berarti perbuatan menyekutukan Allah yang bertindak sebagai pengatur alam semesta. Sementara syirik dalam Uluhiyyah artinya berdoa atau beribadah kepada selain Allah. Orang-orang yang melakukan perbuatan syirik ini akan dikekalkan atau dimasukkan selama-lamanya ke dalam neraka. Allah juga akan mengharamkan surga bagi mereka. 
Dosa besar selanjutnya yang akan mendapat siksaan neraka yang sangat mengerikan ialah memakan uang riba. Sebagaimana kita tahu, mendapat serta mengumpulkan harta haruslah di jalan Allah. Kemewahan dunia seharusnya tidak membuat kita terperdaya dan rela melakukan apapun termasuk mendapat uang secara haram atau riba. Riba adalah salah satu dosa yang sangat besar sehingga bisa membawa kesengsaraan serta membinasakan pelakunya, tidak hanya di dunia namun juga di akhirat. Orang yang melakukan riba juga akan mendapat azab serta ditempatkan dalam seburuk-buruknya neraka. Terdapat 73 pintu dalam riba dan yang paling ringan disamakan seperti dosa orang yang berzina dengan ibu kandung.
author

Leave a reply "Ini Dia Aneka Siksaan Neraka Yang Sangat Mengerikan"