Ini Dia Aneka Siksaan Neraka Yang Sangat Mengerikan

Posted on

Ini Dia Aneka Siksaan Neraka Yang Sangat Mengerikan

 
Dalam Al Qur’an serta Hadits telah
disebutkan berkali-kali akan adanya balasan bagi tiap manusia setelah kematian.
Di hari tersebut, manusia akan dibangkitkan ke alam lain. Bagi manusia yang
senantiasa beramal baik dan beribadah maka akan ditempatkan dalam surga,
sementara bagi mereka yang melakukan amalan buruk semasa hidupnya akan
dimasukkan dalam neraka. Pilihan alam ini tentunya akan sangat bergantung pada
perbuatan yang dilakukan semasa hidupnya. Siksaan neraka yang sangat mengerikan menunggu bagi mereka yang semasa hidup
melakukan perbuatan buruk dan menentang perintah-Nya. Dalam Al Quran sendiri
disebutkan adanya tujuh tingkatan neraka sebagai balasan manusia atas
dosa-dosanya.
Tingkatan
Neraka Serta Berbagai Siksaan Neraka Yang Sangat Mengerikan
Gambaran
neraka asli

adalah terdiri dari tujuh tingkatan yang berbeda-beda. Tingkatan teratas ialah
Neraka Jahanam. Neraka ini diperuntukkan guna menghukum orang-orang yang
mengerjakan dosa kecil ataupun dosa besar. Berikutnya ada Neraka Ladhoh yang
berisi orang-orang yang mendustakan agama. Tingkatan ketiga adalah Neraka
Khutamah dan berisi orang-orang yang hanya memikirkan dunia serta tidak
mengerjakan kepentingan ibadah. Berikutnya ada Neraka Sair, yaitu orang-orang
yang tidak mengeluarkan zakat atau tidak sesuai porsinya dalam berzakat. Yang
kelima ada Neraka Sahkhor, khusus bagi orang-orang yang tidak mengerjakan
shalat. Keenam ada Neraka Jahim khusus bagi para pendusta agama, pezina, kafir
serta peminum khamr. Terakhir ialah Neraka Hawiyah bagi mereka yang saat
matinya tidak membawa iman serta Islam. 
Pada tiap tingkatan akan terdapat siksaan neraka yang sangat mengerikan
dan sesuai dengan jenis dosa yang dilakukan seseorang. Azab neraka paling ringan
ialah yang diberikan pada paman Nabi yaitu Abu Thalib. Siksaan yang
didapatkannya adalah dipakaikan sepasang sepatu api neraka hingga otaknya
mendidih. Diriwayatkan bahwa Abu Thalib tidak beriman pada Allah namun semasa
hidupnya ia selalu membantu, mendukung, membela serta melindungi keponakannya,
yaitu Nabi Muhammad. Tiap hari Senin siksanya akan diringankan oleh Allah. Ada
lagi jenis siksa neraka untuk anak yang durhaka pada orangtuanya. Dosa
mendurhakai orangtua adalah dosa terbesar kedua setelah syirik atau
menyekutukan Allah. 
Orang-orang yang durhaka pada
orangtuanya ini akan mendapat siksaanneraka yang sangat mengerikan, di mana mereka akan dimasukkan dalam dua
pintu neraka serta diak dapat mencium aroma surga. Pelaku syirik atau
menyekutukan Allah juga tak luput dari siksa neraka yang mengerikan. Perbuatan
syirik sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu syirik dalam Rububiyyah serta
Uluhiyyah. Yang pertama berarti perbuatan menyekutukan Allah yang bertindak
sebagai pengatur alam semesta. Sementara syirik dalam Uluhiyyah artinya berdoa
atau beribadah kepada selain Allah. Orang-orang yang melakukan perbuatan syirik
ini akan dikekalkan atau dimasukkan selama-lamanya ke dalam neraka. Allah juga
akan mengharamkan surga bagi mereka. 
Dosa besar selanjutnya yang akan
mendapat siksaan neraka yang sangat
mengerikan
ialah memakan uang riba. Sebagaimana kita tahu, mendapat serta
mengumpulkan harta haruslah di jalan Allah. Kemewahan dunia seharusnya tidak
membuat kita terperdaya dan rela melakukan apapun termasuk mendapat uang secara
haram atau riba. Riba adalah salah satu dosa yang sangat besar sehingga bisa
membawa kesengsaraan serta membinasakan pelakunya, tidak hanya di dunia namun
juga di akhirat. Orang yang melakukan riba juga akan mendapat azab serta ditempatkan
dalam seburuk-buruknya neraka. Terdapat 73 pintu dalam riba dan yang paling
ringan disamakan seperti dosa orang yang berzina dengan ibu kandung.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *